Kledingvoorschriften op school?

Verschil maken mag wel, discriminatie mag niet.

Onze school hanteert kledingvoorschriften, bijvoorbeeld om een goede communicatie mogelijk te maken en een veilige sfeer te creëren. Dat mag. Wat niet mag, is discrimineren. De Commissie Gelijke Behandeling (CGB) bekijkt regelmatig of regels over kledingdracht in strijd zijn met de wet of niet.

Leerlingen moeten op school in beginsel de ruimte krijgen om hun godsdienst of levensovertuiging te uiten door middel van hun kleding. Dat geldt zowel voor openbare scholen, als voor het bijzonder onderwijs. Dat volgt uit de Wet gelijke behandeling. Het betekent bijvoorbeeld dat onze school een leerling niet zomaar mag verbieden om een hoofddoek, een keppeltje of een kettinkje met een kruisje te dragen.

Dat wil niet zeggen dat onze school geen enkele eis aan kleding mag stellen. Ook als leerlingen door de manier waarop zij hun kleren dragen het leerproces belemmeren, mag de school er eisen aan stellen. Kledingvoorschriften en gedragscodes zijn zelfs heel gewoon.

Wij van het Praktijkcollege Zoetermeer vinden goede, onbelemmerde communicatie van groot pedagogisch belang. In het onderwijs speelt (non-verbale) communicatie nou eenmaal een grote rol. Leerlingen en docenten moeten met elkaar kunnen praten en moeten elkaar kunnen aankijken. Daarnaast willen we dat leerlingen zich op school vooral op zichzelf en hun eigen ontwikkeling richten. Om die reden verbiedt het Praktijkcollege Zoetermeer in het algemeen gezicht-bedekkende kleding en accessoires zoals bijvoorbeeld een chador of een boerka óf juist weinig bedekkende of aanstootgevende kleding.

Voor de verschillende praktijkvakken gelden vanuit veiligheidsoverwegingen specifieke kledingvoorschriften.

Hieronder vindt u de algemene- en vakspecifieke kledingvoorschriften:

Algemene kledingvoorschriften:

  • Leerlingen dragen navel bedekkende kleding
  • Leerlingen dragen minimaal half bovenbeen bedekkende kleding.
  • Kleding met tekst en/ of afbeeldingen vanuit eigen identiteit is toegestaan. Kleding met opruiend, aanstootgevend, discriminerend of gewelddadig karakter mag niet.
  • Hoofddeksels dragen leerlingen alleen buiten het schoolterrein. Het gezicht blijft ten alle tijden volledig zichtbaar.

Vakspecifieke kledingvoorschriften:

Gym:
Schone gymkleding.
Schone sportschoenen/ sneakers.

Bakkerij & Horeca:
Dichte schoenen, dus geen slippers of sandalen
Lange broek
Schort, wordt door de school verstrekt

Techniek:
Dichte schoenen
Lange broek
T-shirt met lange of korte mouwen tot aan de broek/ rokband.

ArbeidsTrainingsCentrum:
Algemene kledingvoorschriften.
Dichte schoenen.

Groen:
Laarzen, worden door de school verstrekt
Overall, wordt door de school verstrekt.

Handel & Economie:
Algemene kledingvoorschriften.
Cursus heftruck chauffeur: veiligheidsschoenen verplicht.