Sinds 2008 worden leerlingen op het Praktijkcollege Zoetermeer (vroeger het Atrium) getraind tot vertrouwensleerlingen.

Met een onderbreking van drie jaar zijn we weer gestart met deze training. We zijn daar erg blij mee. 10 leerlingen uit het tweede leerjaar hebben meegedaan. De leerlingen zijn in 8 weken getraind tot vertrouwensleerling.  Op 8 mei mochten zij hun certificaat in ontvangst nemen in het bijzijn van hun ouders en docenten.

Wat is een vertrouwensleerling?

Dat is een leerling die allereerst een voorbeeld functie heeft op school, zelf geen conflicten heeft met leerlingen en docenten en zich netjes gedraagt. Deze leerlingen helpen andere leerlingen om ruzies op te lossen.

Waarom vertrouwensleerlingen?

Leerlingen weten vaak wat er speelt.

Tijdens de cursus hebben deze leerlingen geleerd welke stappen ze moeten zetten om tot een oplossing te komen. Allereerst worden regels besproken om tot een goed gesprek te komen. Daarna vragen ze aan de leerlingen die een conflict hebben waar het conflict over gaat. Vervolgens moeten ze samenvatten wat de leerlingen vertellen. Tenslotte moeten ze vragen wat een oplossing voor beide partijen kan zijn.

De gesprekken die de vertrouwensleerlingen voeren zorgen voor een prettige sfeer en begrip op school.