Downloads

DOWNLOADS

Schoolgids

Folder

Privacyreglement

Social media protocol

Schoolondersteuningsprofiel (SOP)

Meldcode kindermishandeling

Klachtenregeling

Strategisch Beleidsplan

Verzuimprotocol

Curriculum Praktijkonderwijs

Handboek examinering

Bijlage 2 - werkprocessen op stage

Vertrouwensleerlingen op het Praktijkcollege Zoetermeer

Aanmeld formulier schooljaar 2024-2025