Leerlingen

Omdat wij weten dat er meer in jou zit!

Aanmelden leerjaar 2-5

Hulp nodig?

Jouw mentor is je eerste contactpersoon.
Je mentor is degene die jou ondersteunt en begeleidt bij je ontwikkeling. Dit gebeurt tijdens mentorlessen en tijdens gesprekken tussen jou en je mentor. Een paar keer per jaar worden je ouders/verzorgers hier ook voor uitgenodigd. Dit gebeurt tijdens de IOP-gesprekken.

Elke week heb je een mentorlessen. Je mentor praat dan met je klas over leren, groepsvorming en sociale vaardigheden. Als je mentor denkt dat je hulp nodig hebt, gaat hij met je in gesprek. Het kan dan gaan om hulp bij het leren of omdat je niet zo lekker in je vel zit.

Als je ergens mee zit, dan kun jijzelf ook altijd contact opnemen met je mentor of de medewerker zorg.

Maatwerk

Bij ons op school bekijken we met elkaar of je in 1 jaar nog kunt doorgroeien naar het VMBO of dat je in de bovenbouw kunt doorleren via de Entree opleiding. We bekijken goed wat de leerling kan en nog moet leren om zijn/haar doelen te bereiken. Wanneer een leerling in de eerste klas eventueel  de mogelijkheid heeft om door te ontwikkelen naar VMBO basis niveau, dan krijgt de leerling de leerstof en de begeleiding aangeboden die nodig is om dit te bereiken. Aan het einde van het eerste leerjaar bekijkt de mentor samen met de zorgcoördinator en de teamleider en met de leerling en de ouders of de leerling het niveau heeft bereikt om in leerjaar 1 van het VMBO te kunnen starten. Vervolgens is er overleg met een  school voor VMBO.

8 vakken om voor jouw ontwikkeling

Onze vakken

Arbeidstraining en stage

Stage
Tijdens het stagelopen ontdek je wat je leuk vindt en waar je goed in bent. Dit helpt je op weg naar het vinden van een passend beroep of passende vervolgopleiding.

Het BPV-boek (beroepspraktijkvorming) is de schakel tussen de school en het stageadres. Hierin worden de beoordeling van de stage en de vaardigheden die je ontwikkeld hebt, bijgehouden. Het BPV-boek vormt het uitgangspunt van de stagebesprekingen op school en moet daarom altijd ingevuld zijn en tijdens de stagebespreking kunnen worden overlegd.

Voor sommige stages is beschermende kleding verplicht. Veiligheidsschoenen kunnen tegen de kostprijs via school worden aangeschaft.

Lees meer

Arbeidstraining
In de het Arbeids Trainings Centrum (ATC) ga je onder begeleiding van de docent arbeidstraining en de mentor aan de slag met opdrachten. Het doel hiervan is het aanleren van arbeidsdiscipline, taakgerichtheid en het nemen van verantwoordelijkheid. De arbeidstraining is een goede voorbereiding op het stagelopen.

Branchegerichte opleidingen
In het vierde en vijfde leerjaar kunnen leerlingen diverse branchegerichte opleidingen volgen op het gebied van Groen, Techniek, Horeca, Verzorging, Handel en Economie.

Deze worden genoemd bij vakken.

Rooster en vakanties

De lestijden liggen tussen 8:30 en 15:30 uur. Afhankelijk van het
klassenrooster kan een klas later beginnen of eerder eindigen
. Het rooster wordt aan het begin van het schooljaar vastgesteld en
wordt (uitzonderingen daargelaten) niet gewijzigd.
* het startkwartier geldt alleen voor B en O-klassen.

Schoolvakanties  
Herfstvakantie 18 t/m 22 oktober 2022
Kerstvakantie 27 december 2022 t/m 7 januari 2022
Voorjaarsvakantie 28 februari t/m 4 maart 2022
Goede Vrijdag 15 april 2022
Tweede Paasdag 18 april 2022
Meivakantie 25 april t/m 6 mei 2022
Bevrijdingsdag Valt in de meivakantie
Hemelvaart  26 t/m 27 mei 2022
Pinksteren 6 juni 2022
Zomervakantie 11 juli t/m 19 augustus 2022
Lesuur Standaard rooster Verkort rooster
Startkwartier 8:30-8:45 8:30-8:40
2 8:45-9:30 8:40-9:20
3 9:30-10:15 9:20-10:00
Pauze    
4 10:30-11:15 10:15-10:55
5 11:15-12:00 10:55-11:35
Pauze    
6 12:30-13:15 12:05-12:45
7 13:15-14:00 12:45-13:25
8 14:00-14:45  
9 14:45-15:30  

Klik op je klas om je rooster te bekijken

Examen en uitstroom

Als je aan het einde van de opleiding aan de volgende voorwaarden voldoet, krijg je een diploma:

Uitstroom

 De school beschikt over vier uitstroomprofielen. Met deze profielen leg je vast hoe jij na het verlaten van onze school verder gaat. De profielen zijn:

  • Dit profiel krijg je als je gaat werken en de mogelijkheid hebt om op het werk verder te leren of als je verder gaat leren op het mbo.
  • Dit profiel krijg je als je na onze school aan het werk gaat. Je kan hierbij ondersteuning van de gemeente en een jobcoach krijgen.
  • Dit profiel krijg je als je extra hulp nodig hebt om een programma te volgen. Je gaat dan in overleg met de gemeente aan het werk op een beschutte plek. Hierbij kan gedacht worden aan de Binnenbaan.
  • Je krijgt een passende werkplek in overleg met de gemeente, zoals in de dagbesteding

Afspraken en regels

Op de school komen veel mensen samen. Om alles voor iedereen prettig te laten verlopen, gelden er in en rond de school een paar regels. Hieronder worden er een paar genoemd op alfabetsiche voorwaarde. Een overzicht van alle geldende regels staat in het Leerlingenstatuut.

Corvee, afval en rommel

Kledingvoorschriften

Lockers

Medicijnen

OV Chipkaart

Pauze

Roken

Schoolfotograaf

Schade en aansprakelijkheid

Schorsing en verwijdering

Te Laat

Telefoons

Veiligheid tijdens de praktijklessen

Verwijdering uit de les

Waardevolle spullen